Informacije

Zavod

Termini

Rezultati

Kolegiji

Matematika 1

Matematika 2

Statistika

Izborni kolegij

Poslijediplomski

2.10.2020.

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA SVE POTREBNE INFORMACIJE I OBAVIJESTI O KOLEGIJIMA U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021. MOGU PRONAĆI NA STRANICI KOLEGIJA NA SUSTAVU ZA ONLINE UČENJE MERLIN

slika

matematika 2

novi program

IZVEDBENI PROGRAM

Izvedbeni program - svi studiji

Raspored studenata po seminarskim grupama iz Matematike 2 u ak. god. 2019./20.

PRAVILNIK

Pravilnik o načinu polaganja

SEMINARI

Seminari: upute, bodovanje, teme
Ogledni primjerak seminara - Mathematica
Način dodjele tema

Termini seminara

PREDAVANJA

Ivica Gusić: Lekcije iz Matematike 2 (3.11 mb)

Pojedine lekcije:
Popis lekcija
1 - Neodređeni integral i metode računanja
2 - Primjena neodređenog integrala u inženjerstvu
3 - Problem površine - određeni int. Leibniz-Newtonova formula
4 - Metode računanja određenog integrala. Nepravi integral
5 - Primjena određenog integrala u geometriji
6 - Neke primjene određenog integrala u inženjerstvu
7 - Pojam funkcije dviju varijabla, grafa i parcijalnih derivacija
8 - Lin. aproksimacija f-je više varijabla, tang. ravnina, diferencijal
9 - Lokalni ekstremi funkcije više varijabla
10 - Višestruki integrali - uzastopno integriranje
11 - Primjena višestrukog integrala
12 - Obične diferencijalne jednadžbe 1. reda
13 - Obične diferencijalne jednadžbe 2. reda

Erna Begović Kovač: Slajdovi s predavanja (PK/KIM)
1 - Neodređeni integral i metode računanja
2 - Primjena neodređenog integrala u inženjerstvu
3 - Problem površine - određeni integral
4 - Metode računanja određenog integrala. Nepravi integral
5 - Primjena određenog integrala u geometriji
6 - Neke primjene određenog integrala u inženjerstvu
7 - Funkcija dvije varijable
8 - Linearna aproksimacija funkcija dvije varijable
9 - Lokalni ekstremi funkcija dvije varijable
10 - Dvostruki integrali
11 - Primjena dvostrukog integrala
12 - Obične diferencijalne jednadžbe 1. reda
13 - Obične diferencijalne jednadžbe 2. reda

na vrh

VJEŽBE

I. Baranović, M. Jerković: Vježbe iz Matematike 2 (2.78 mb)

Pojedine lekcije:
1 - Neodređeni integral i metode računanja
3 - Problem površine - određeni int. Leibniz-Newtonova formula
4 - Metode računanja određenog integrala. Nepravi integral
5 - Primjena određenog integrala u geometriji
7 - Pojam funkcije dviju varijabla, grafa i parcijalnih derivacija
8 - Lin. aproksimacija f-je više varijabla, tang. ravnina, diferencijal
9 - Lokalni ekstremi funkcije više varijabla
10 - Višestruki integrali - uzastopno integriranje
12 - Obične diferencijalne jednadžbe 1. reda
13 - Obične diferencijalne jednadžbe 2. reda

2., 6., 11. i 14. lekcija su vezane uz primjene (u fizici i kemiji) gradiva obrađenog u lekcijama koje im prethode i neće se obrađivati na vježbama.

Skripte nisu korigirane i moguće su greške! Zahvaljujemo ako nas na iste upozorite!

na vrh

OGLEDNI KOLOKVIJI

3. kolokvij - 1. dio / rješenja ak. god. 2016./17. A grupa
3. kolokvij - 2. dio / rješenja ak. god. 2016./17. A grupa

KOLOKVIJI

AKADEMSKA GODINA 2018./19.
1. kolokvij - 1. dio
1. kolokvij - 2. dio
2. kolokvij - 1. dio
2. kolokvij - 2. dio
3. kolokvij - 1. dio
3. kolokvij - 2. dio

AKADEMSKA GODINA 2017./18.
1. kolokvij - 1. dio
1. kolokvij - 2. dio
2. kolokvij - 1. dio
2. kolokvij - 2. dio
3. kolokvij - 1. dio
3. kolokvij - 2. dio

AKADEMSKA GODINA 2016./17.
1. kolokvij - 1. dio
1. kolokvij - 2. dio
2. kolokvij - 1. dio
2. kolokvij - 2. dio
3. kolokvij - 1. dio
3. kolokvij - 2. dio

AKADEMSKA GODINA 2015./16.
1. kolokvij - 1. dio
1. kolokvij - 2. dio
2. kolokvij - 1. dio
2. kolokvij - 2. dio
3. kolokvij - 1. dio
3. kolokvij - 2. dio

AKADEMSKA GODINA 2014./15.
1. kolokvij - 1. dio
1. kolokvij - 2. dio
2. kolokvij - 1. dio
2. kolokvij - 2. dio
3. kolokvij - 1. dio
3. kolokvij - 2. dio

AKADEMSKA GODINA 2013./14.
1. kolokvij - 1. dio
1. kolokvij - 2. dio
2. kolokvij - 1. dio
2. kolokvij - 2. dio
3. kolokvij - 1. dio
3. kolokvij - 2. dio

AKADEMSKA GODINA 2012./13.
1. kolokvij - 1. dio
1. kolokvij - 2. dio
2. kolokvij - 1. dio
2. kolokvij - 2. dio
3. kolokvij - 1. dio
3. kolokvij - 2. dio

AKADEMSKA GODINA 2011./12.
1. kolokvij - 1. dio
1. kolokvij - 2. dio
2. kolokvij - 1. dio
2. kolokvij - 2. dio
3. kolokvij - 1. dio
3. kolokvij - 2. dio

AKADEMSKA GODINA 2010./11.
1. kolokvij - pitanja i zadaci
2. kolokvij - pitanja i zadaci
3. kolokvij - pitanja i zadaci

AKADEMSKA GODINA 2009./10.
1. kolokvij - pitanja i zadaci
2. kolokvij - pitanja i zadaci
3. kolokvij - pitanja i zadaci

AKADEMSKA GODINA 2008./09.
1. kolokvij - pitanja i zadaci
2. kolokvij - pitanja i zadaci
3. kolokvij - pitanja i zadaci

AKADEMSKA GODINA 2007./08.
1. kolokvij - pitanja i zadaci
2. kolokvij - pitanja i zadaci
3. kolokvij - pitanja i zadaci

na vrh

ISPITI

AKADEMSKA GODINA 2019./20.
ispit 16.09.2020.
ispit 09.09.2020.
ispit 31.08.2020.
ispit 01.07.2020.
ispit 17.06.2020.
ispit 08.06.2020.
ispit 13.02.2020.
ispit 30.01.2020.

AKADEMSKA GODINA 2018./19.
ispit 11.09.2019.
ispit 02.09.2019.
ispit 12.07.2019.
ispit 28.06.2019.
ispit 13.06.2019.
ispit 04.02.2019.

AKADEMSKA GODINA 2017./18.
ispit 06/09/2018
ispit 28/08/2018
ispit 13/07/2018
ispit 29/06/2018
ispit 14/06/2018
ispit 19/02/2018
ispit 05/02/2018

AKADEMSKA GODINA 2016./17.
ispit 06/09/2017
ispit 28/08/2017
ispit 14/07/2017
ispit 30/06/2017
ispit 20/06/2017
ispit 20/02/2017
ispit 06/02/2017

AKADEMSKA GODINA 2015./16.
ispit 15/09/2016
ispit 05/09/2016
ispit 11/07/2016
ispit 27/06/2016
ispit 13/06/2016
ispit 15/02/2016
ispit 01/02/2016

AKADEMSKA GODINA 2014./15.
ispit 07/09/2015
ispit 09/07/2015
ispit 26/06/2015
ispit 11/06/2015
ispit 12/02/2015
ispit 29/01/2015

AKADEMSKA GODINA 2013./14.
ispit 12/09/2014
ispit 01/09/2014
ispit 07/07/2014
ispit 23/06/2014
ispit 09/06/2014
ispit 12/02/2014
ispit 29/01/2014

AKADEMSKA GODINA 2012./13.
ispit 13/09/2013
ispit 02/09/2013
ispit 08/07/2013
ispit 28/06/2013
ispit 18/06/2013

AKADEMSKA GODINA 2011./12.
ispit 04/07/2012
ispit 26/06/2012

AKADEMSKA GODINA 2010./11.
ispit 29/08/2011
ispit 18/07/2011
ispit 04/07/2011
ispit 20/06/2011

AKADEMSKA GODINA 2009./10.
ispit 03/09/2010
ispit 12/07/2010
ispit 28/06/2010
ispit 14/06/2010
ispit 16/02/2010
ispit 02/02/2010
ispit 12/12/2009

AKADEMSKA GODINA 2008./09.
ispit 11/09/2009
ispit 04/09/2009
ispit 09/07/2009
ispit 30/06/2009
ispit 09/06/2009

AKADEMSKA GODINA 2007./08.
ispit 19/09/2008
ispit 05/09/2008
ispit 10/07/2008
ispit 30/06/2008
ispit 17/06/2008
ispit 21/02/2008

na vrh