Informacije

Zavod

Termini

Rezultati

Kolegiji

Matematika 1

Matematika 2

Statistika

Izborni kolegij

Poslijediplomski

25.1.2020.

Objavljeni su rezultati teorijskog dijela 2. kolokvija te ukupni rezultati iz Statistike za studij KI. Više

23.1.2020.

Objavljeni su rezultati praktičnog dijela 2. kolokvija iz Statistike (Excel) za studij KIM. Više

23.1.2020.

Objavljeni su rezultati praktičnog dijela 2. kolokvija iz Statistike (Excel) za studij KI. Više

22.12.2019.

Objavljeni su rezultati teoretskog dijela 2. kolokvija iz Statistike za studij EI. Više

20.1.2020.

Objavljen je raspored po predavaonicama za 3. kolokvij iz Matematike 1. Više

17.1.2020.

Obavještavaju se studenti koji seminar iz Matematike 1 imaju petkom od 18 do 20 kod asistentice Brekalo (grupa 3) da će se iznimno umjesto u petak 24. siječnja seminar održati u četvrtak 23. siječnja od 18 do 20 sati u predavaonici MKV-19.

16.1.2020.

Objavljeni su rezultati praktičnog dijela 2. kolokvija iz Statistike (Excel) za studij PK. Više

14.1.2020.

Obavještavaju se studenti koji seminar iz Matematike 1 imaju petkom od 18 do 20 kod asistentice Brekalo (grupa 3) da će se iznimno umjesto u petak 17. siječnja seminar održati u četvrtak 16. siječnja od 18 do 20 sati u predavaonici MKV-20.

14.1.2020.

Objavljen je ispravljen raspored studenata po terminima za praktični dio 2. kolokvija iz Statistike (EI). Više

13.1.2020.

Objavljen je raspored studenata po terminima za praktični dio 2. kolokvija iz Statistike (KI). Više

9.1.2020.

Objavljen je raspored studenata po terminima za praktični dio 2. kolokvija iz Statistike (PK). Više

3.1.2020.

Objavljen je raspored studenata po terminima za praktični dio 2. kolokvija iz Statistike (KIM). Više

18.12.2019.

Obavještavaju se studenti koji seminar iz Matematike 1 imaju utorkom od 8 do 11 kod asistentice Brekalo (grupa 6) da će se u siječnju, umjesto u redovnim terminima, seminar održati u sljedećim terminima:
- utorak 7.1. od 18 do 20 u MKV-19
- utorak 14.1. od 18 do 20 u MKM-20
- utorak 21.1. od 18 do 20 u MKV-19

18.12.2019.

Obavještavaju se studenti koji seminar iz Matematike 1 imaju petkom od 8 do 11 kod asistentice Brekalo (grupa 3) da će se u siječnju, umjesto u redovnim terminima, seminar održati u sljedećim terminima:
- petak 10.1. od 18 do 20 u MKM-19
- petak 17.1. od 18 do 20 u P2KM-19
- petak 24.1. od 18 do 20 u P2KM-19

18.12.2019.

Objavljeni su rezultati 2. kolokvija iz Matematike 1. Više

slika

statistika

novi program

IZVEDBENI PROGRAM

Izvedbeni program - EI
Izvedbeni program - KI
Izvedbeni program - KiM i PK

PRAVILNIK

Pravilnik o polaganju ispita

TERMINI

Termini praktičnog dijela ispita

saŽetak i popis formula

Statistika - sažetak i popis formula
Vjerojatnost - sažetak i popis formula

PREDAVANJA

Ivica Gusić - Lekcije u nastajanju
AKADEMSKA GODINA 2008./09.
1. i 2. - Deskriptivna statistika
3. - Vjerojatnosni prostor
4. - Slučajne varijable
5. - Kontinuirane slučajne varijable
6. - Procjenjivanje i testiranje
7. - Testiranje varijance i očekivanja
8. i 9.- Metoda najmanjih kvadrata i linearna korelacija
10. - Interpolacija i aproksimacija
11. i 12. - Približno rješavanje jednadžba i sustava jednadžba

Lekcije - proširena verzija:
Lekcije iz osnova statistike i teorije vjerojatnosti (3.10 mb)
1 - Deskriptivna statistika
2 - Vjerojatnosni prostor
3 - Slučajne varijable
4 - Kontinuirane slučajne varijable
5 - Vjerojatnost - dodatci
6 - Statistika - procjenjivanje i testiranje
7 - Metoda najmanjih kvadrata
8 - Linearna korelacija
9 - Interpolacija i aproksimacija
10 - Približno rješavanje jednadžba i sustava jednadžba

Kod Lekcije 10 potrebno je znati samo neke dijelove dokumenta, a ne cijeli dokument.

na vrh

VJEŽBE

Erna Begović Kovač i Miroslav Jerković - Statističke i numeričke metode, vježbe u Excelu

Pojedine cjeline i Excel dokumenti:
1 - Deskriptivna statistika / Excel
2 - Slučajne varijable / Excel
3 - Interval pouzdanosti i testovi hipoteza / Excel
4 - Metoda najmanjih kvadrata / Excel
5 - Interpolacija i ekstrapolacija / Excel
6 - Numeričko rješavanje jednadžbi i sustava / Excel
7 - Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi / Excel

Materijali s vježbi u akademskoj godini 2019./2020. za EI i KIM

Stariji materijali (do akademske godine 2015./2016.):
Miroslav Jerković - Upute za rad u Excelu
1 - Osnove
2 - Formule i funkcije
3 - Grafovi
4 - Prijenos podataka
5 - Automatizacija rada

na vrh

KOLOKVIJI

OGLEDNI KOLOKVIJI
EI/KI - teorija (2. kolokvij) - neriješeni primjerak
EI/KI - teorija (2. kolokvij) - riješeni primjerak

PK/KIM - teorija (2. kolokvij) - neriješeni primjerak
PK/KIM - teorija (2. kolokvij) - riješeni primjerak
NAPOMENA: Prva tri zadatka u kolokviju za PK i KIM poklapaju se s prvim trima zadacima u prvom kolokviju za EI i KI, pa možete pogledati riješeni primjerak 1. kolokvija za studije EI i KI.

EI/KI - teorija (1. kolokvij) - neriješeni primjerak
EI/KI - teorija (1. kolokvij) - riješeni primjerak

Praktični dio kolokvija (u Excelu) najbolje ćete pripremiti tako da prođete kroz Upute za rad u Excelu i Excel dokumente vezane uz pojedine cjeline.

OGLEDNI KOLOKVIJI - PRIJAŠNJE GODINE
EI/KI - teorija (2. kolokvij)
PK/KIM - teorija
1. kolokvij - 1. dio
1. kolokvij - 1. dio
2. kolokvij - 1. dio

AKADEMSKA GODINA 2010./11.
2. kolokvij - studij EI (Excel dokument) - 2. dio - RJEŠENJA!
2. kolokvij - studij EI (upute uz Excel dokument) - 2. dio

AKADEMSKA GODINA 2009./10.
1. kolokvij - svi studiji - 1. dio
2. kolokvij - studiji EI i KI - 1. dio

AKADEMSKA GODINA 2008./09.
1. kolokvij - svi studiji - 1. dio
1. kolokvij - studij KI (Excel dokument) - 2. dio
1. kolokvij - studij KI (upute uz Excel dokument) - 2. dio
1. kolokvij - studij EI (Excel dokument) - 2. dio
1. kolokvij - studij EI (upute uz Excel dokument) - 2. dio
2. kolokvij - studiji EI i KI - 1. dio
2. kolokvij - studij KI (Excel dokument) - 2. dio
2. kolokvij - studij KI (upute uz Excel dokument) - 2. dio
2. kolokvij - studij EI (Excel dokument) - 2. dio
2. kolokvij - studij EI (upute uz Excel dokument) - 2. dio

AKADEMSKA GODINA 2007./08.
1. kolokvij - studij EI i KI - 1. dio
1. kolokvij - studij PK i KIM - 1. dio
1. kolokvij - studij EI i KI (Excel dokument) - 2. dio
1. kolokvij - studij EI i KI (upute uz Excel dokument) - 2. dio
2. kolokvij - studij EI i KI - 1. dio
2. kolokvij - studij EI i KI (Excel dokument) - 2. dio
2. kolokvij - studij EI i KI (upute uz Excel dokument) - 2. dio

na vrh

ISPITI

AKADEMSKA GODINA 2010./11.
ispit 20/06/2011 - EI i KI - 1. dio
ispit 20/06/2011 - PK i KIM - 1. dio

AKADEMSKA GODINA 2008./09.
ispit 18/04/2009 - EI i KI - 1. dio
ispit 18/04/2009 - PK i KIM - 1. dio
ispit 17/02/2009 - EI i KI - 1. dio
ispit 17/02/2009 - EI i KI (Excel dokument) - 2. dio
ispit 17/02/2009 - EI i KI (upute uz Excel dokument) - 2. dio
ispit 17/02/2009 - PK i KIM - 1. dio
ispit 03/02/2009 - EI i KI - 1. dio
ispit 03/02/2009 - EI i KI (Excel dokument) - 2. dio
ispit 03/02/2009 - EI i KI (upute uz Excel dokument) - 2. dio
ispit 03/02/2009 - PK i KIM - 1. dio

AKADEMSKA GODINA 2007./08.
ispit 21/02/2008 - EI i KI - 1. dio
ispit 21/02/2008 - EI i KI (Excel dokument) - 2. dio
ispit 21/02/2008 - EI i KI (upute uz Excel dokument) - 2. dio
ispit 21/02/2008 - PK i KiM - 1. dio

ispit 05/02/2008 - EI i KI - 1. dio
ispit 05/02/2008 - PK i KiM - 1. dio

AKADEMSKA GODINA 2006./07.
ispit 05/10/2007 - EI i KI
ispit 05/10/2007 - PK i KiM
ispit 27/09/2007 - EI i KI
ispit 27/09/2007 - PK i KiM
ispit 02/07/2007 - EI i KI
ispit 02/07/2007 - PK i KiM
ispit 19/06/2007 - EI i KI
ispit 19/06/2007 - PK i KiM
ispit 22/02/2007 - PK i KiM
ispit 22/02/2007 - EI i KI
ispit 08/02/2007 - PK i KiM
ispit 08/02/2007 - EI i KI

Praktični dio ispita (u Excelu) najbolje ćete pripremiti tako da prođete kroz Upute za rad u Excelu i Excel dokumente vezane uz pojedine cjeline.

na vrh