Informacije

Zavod

Termini

Rezultati

Kolegiji

Matematika 1

Matematika 2

Statistika

Izborni kolegij

Poslijediplomski

3.4.2020.

Obavještavaju se studenti svih studija da se prvi kolokvij iz Matematike 2 neće održati u najavljenom terminu. Umjesto toga, održat će se dva online kolokvija putem sustava za online učenje Merlin. Više

18.3.2020.

Obavještavaju se studenti svih studija da se od 16. ožujka nastava iz matematičkih kolegija održava online, putem sustava za e-učenje Merlin, gdje će biti objavljivani svi materijali, sve upute i obavijesti vezani uz online nastavu.

26.2.2020.

Objavljeni su termini kolokvija iz Matematike 2. Više

24.2.2020.

Nastava iz izbornog kolegija počinje u ponedjeljak, 2. ožujka.

slika

izborni kolegij

novi program

slika slika slika slikaslika

<< > || >>

IZVEDBENI PROGRAM

Izvedbeni program - svi studiji

Popis seminarskih tema i literatura
Upute za izradu seminarske radnje
Upute za seminare - po temama

Dvodimenzijski slučaj - test primjeri

PREDAVANJA

Skica prve lekcije

Naglasci za izborni kolegij - 1

Naglasci za izborni kolegij - 2
(iz starog izbornog kolegija; bit će modificirane)

Eksponencijalni i logistički model
Dvodimenzionalni problem
Modeliranje zaraze
Dinamika kemostata
Stabilnost i Grobman-Hartmanov teorem
Modeliranje djelovanja lijeka
Modeliranje kemijskih reakcija
Znaju li psi diferencijalni račun?
Jednodimenzijska difuzijska jednadžba
Lorenzov sustav - Kaos
Dinamički model ljubavi

VJEŽBE - MATLAB PROGRAMI


Eksponencijalni model
Logistički model
Lotka-Volterrin model grabežljivca i plijena - definicija sustava
Lotka-Volterrin model grabežljivca i plijena - rješenje
Vektorsko polje
Vektorsko polje - sustav diferencijalnih jednadži
Lorenzov sustav - definicija sustava
Lorenzov sustav - rješenje
Logističko preslikavanje
Trokut Sierpinskog

STUDENTSKA IZLAGANJA


AKADEMSKA GODINA 2019./20.

Link na popis seminarskih tema i literaturu
Upute za izradu seminarske radnje

K.L., A.S.
Tema: Dvodimenzionalni linearni modeli

P.B., S.Č.
Tema: Lotka-Volterra model

R.I.D., J.K., I.P.
Tema: Natjecateljski Lotka-Volterra model

J.K., K.L., H.M.
Tema: Dinamički model ljubavi - model Romeo i Julija

D.Č., M.G.
Tema: Model suživota gdje jedna veličina ometa drugu

J.B., E.P., T.Z.
Tema: Dinamika kemostata

A.R., H.S., I.Š.
Tema: Modeliranje zaraze

J.G., I.M., S.P.
Tema: Modeliranje kemijskih reakcija

D.D., I.J., D.M.
Tema: Modeliranje djelovanja lijeka

A.M.Đ., K.J., I.Z.
Tema: Jednodimenzijska difuzijska jednadžba


AKADEMSKA GODINA 2018./19.

Link na popis seminarskih tema i literaturu
Upute za izradu seminarske radnje

I.B., M.G., A.Š.
Tema: Dvodimenzionalni linearni modeli
Obranjen seminarski rad

H.P., H.T., G.Z.
Tema: Natjecateljski Lotka-Volterra model
Obranjen seminarski rad

S.B., P.D.
Tema: Dinamički model ljubavi - model Romeo i Julija
Obranjen seminarski rad

M.Š., M.T.
Tema: Model suživota gdje jedna veličina ometa drugu
Obranjen seminarski rad

S.M., P.P., L.Š.
Tema: Dinamika kemostata
Obranjen seminarski rad

B.C., J.J.
Tema: Modeliranje zaraze
Obranjen seminarski rad

L.H., M.R.
Tema: Modeliranje kemijskih reakcija
Obranjen seminarski rad

I.K.C., I.S., L.Š.
Tema: Modeliranje djelovanja lijeka
Obranjen seminarski rad

S.I., M.M., M.Š.
Tema: Lorenzov sustav i kaos
Obranjen seminarski rad

T.A., M.K., S.T.
Tema: Titranje žice
Obranjen seminarski rad

K.B., V.S., K.Z.
Tema: Jednodimenzijska difuzijska jednadžba
Obranjen seminarski rad

L.K.
Tema: Jednodimenzijska difuzijska jednadžba
Obranjen seminarski rad


AKADEMSKA GODINA 2017./18.

Link na popis seminarskih tema i literaturu
Upute za izradu seminarske radnje

M.R.
Tema: Eksponencijalni i logistički model
Obranjen seminarski rad

K.B., M.P., V.S.
Tema: Dinamički model ljubavi - model Romeo i Julija
Obranjen seminarski rad

I.E.Z., J.Dž.
Tema: Model suživota gdje jedna veličina ometa drugu
Obranjen seminarski rad

L.T.
Tema: Dinamika kemostata
Obranjen seminarski rad

M.H., V.D.
Tema: Modeliranje zaraze
Obranjen seminarski rad

M.N., M.K., D.K.
Tema: Modeliranje kemijskih reakcija
Obranjen seminarski rad

M.Š., N.R., T.R.
Tema: Modeliranje djelovanja lijeka
Obranjen seminarski rad

A.M.
Tema: Lorenzov sustav i kaos
Obranjen seminarski rad

I.G., D.P.
Tema: Jednodimenzijska difuzijska jednadžba
Obranjen seminarski rad


AKADEMSKA GODINA 2016./17.

Link na popis seminarskih tema i literaturu
Upute za izradu seminarske radnje

F.T., R.P., T.P.
Tema: Dvodimenzionalni linearni modeli
Ocjena: izvrstan (5)

V.B.
Tema: Natjecateljski Lotka-Volterra model
Ocjena: izvrstan (5)

I.Ž., E.P., I.K., G.R.
Tema: Dinamički model ljubavi – model Romeo i Julija
Ocjena: izvrstan (5)

I.P., K.A.
Tema: Model suživota gdje jedna veličina ometa drugu
Ocjena: izvrstan (5)

K.M., L.K.
Tema: Dinamika kemostata
Ocjena: izvrstan (5)

I.K., I.K., L.K.
Tema: Modeliranje zaraze
Ocjena: izvrstan (5)

I.Ć., F.C., H.D.
Tema: Modeliranje kemijskih reakcija
Ocjena: izvrstan (5)

N.M., I.G., I.Š.
Tema: Modeliranje djelovanja lijeka
Ocjena: izvrstan (5)

J.R., M.Š., V.H.
Tema: Fraktali
Ocjena: izvrstan (5)

F.B.
Tema: Jednodimenzionalna toplinska jednadžba
Ocjena: izvrstan (5)

S.Dž., R.K., D.K.
Tema: Difuzijska jednadžba
Ocjena: izvrstan (5)


AKADEMSKA GODINA 2015./16.

Link na popis seminarskih tema i literaturu
Upute za izradu seminarske radnje

M.B., L.C.
Tema: Eksponencijalni i logistički model
Ocjena i datum: izvrstan (5), 12. srpnja 2016.

I.S., N.S., K.T.
Tema: Lotka-Volterra model
Ocjena i datum: izvrstan (5), 6. rujna 2016.

Dž.Š., A.M.T., A.Ž.
Tema: Modeliranje zaraze
Ocjena i datum: izvrstan (5), 21. lipnja 2016.

M.L.J., J.K., M.Z.
Tema: Modeliranje kemijskih reakcija
Ocjena i datum: izvrstan (5), 6. rujna 2016.

M.M., M.T., A.V.
Tema: Model suživota gdje jedna veličina ometa drugu
Ocjena i datum: izvrstan (5), 5. srpnja 2016.

A.M., N.M., E.M.
Tema: Modeliranje djelovanja lijeka
Ocjena i datum: izvrstan (5), 6. rujna 2016.

D.B., L.D., K.Š.
Tema: Fraktali
Ocjena i datum: izvrstan (5), 21. lipnja 2016.

M.J., T.R.
Tema: Jednodimenzionalna toplinska jednadžba
Ocjena i datum: izvrstan (5), 5. srpnja 2016.

V.B.
Tema: Natjecateljski Lotka-Volterra model

V.L., Lj.N.
Tema: Dinamički model ljubavi - model Romeo i Julija
Ocjena i datum: izvrstan (5), 12. srpnja 2016.


AKADEMSKA GODINA 2014./15.

Link na popis seminarskih tema i literaturu
Upute za izradu seminarske radnje

M.K., A.P., I.P.
Tema: Fraktali
Ocjena: izvrstan (5)

I.B., M.D., K.I.
Tema: Model suživota gdje jedna veličina ometa drugu
Ocjena: izvrstan (5)

B.F., I.H., L.V.
Tema: Dinamički model ljubavi - model Romeo i Julija
Ocjena: izvrstan (5)

I.H., I.L., M.R.
Tema: Modeliranje kemijskih reakcija
Ocjena: izvrstan (5)

J.P., I.S., J.V.
Tema: Dinamika kemostata
Ocjena: izvrstan (5)

M.M., V.M., N.P.J.
Tema: Lorenzov sustav i kaos
Ocjena: izvrstan (5)

K.C., A.G., M.K.
Tema: Modeliranje djelovanja lijeka
Ocjena: izvrstan (5)

M.D., M.K., M.V.
Tema: Lotka-Volterrin model grabežljivca i plijena
Ocjena: izvrstan (5)

D.M., A.P., M.R.
Tema: Model širenja zaraze
Ocjena: izvrstan (5)

N.Š., A.M.Ž.
Tema: Eksponencijalni i logistički model
Ocjena: izvrstan (5)

D.B., K.S., M.V.
Tema: Natjecateljski Lotka - Volterra model
Ocjena: izvrstan (5)

Z.P.
Tema: Diskretni logistički model


AKADEMSKA GODINA 2013./14.

Link na popis seminarskih tema i literaturu

Tema: Modeliranje kemijskih reakcija
Ocjena: izvrstan (5)

Tema: Lorenzov sustav i kaos
Ocjena: izvrstan (5)

Tema: Lotka-Volterra model
Ocjena: izvrstan (5)

Tema: Dinamički model ljubavi
Ocjena: izvrstan (5)

Tema: Model suživota gdje jedna veličina ometa drugu
Ocjena: izvrstan (5)

Tema: Fraktali
Ocjena: izvrstan (5)

Tema: Fraktali
Ocjena: izvrstan (5)

Tema: Modeliranje zaraze
Ocjena: izvrstan (5)

Tema: Dinamika kemostata
Ocjena: izvrstan (5)

Tema: Modeliranje djelovanja lijeka
Ocjena: izvrstan (5)

Tema: Eksponencijalni i logistički model
Ocjena: izvrstan (5)

Tema: Natjecateljski Lotka-Volterra model
Ocjena: izvrstan (5)

Tema: Znaju li psi diferencijalni račun?
Ocjena: izvrstan (5)

Tema: Diskretni logistički model
Ocjena: izvrstan (5)


AKADEMSKA GODINA 2012./13.

Seminarske teme

Tema: Dinamički model ljubavi
ocjena i datum: izvrstan (5), 25. lipnja 2013.
preuzmi seminar: PDF / PPTX

Tema: Fraktali
ocjena i datum: izvrstan (5), 25. lipnja 2013.
preuzmi seminar: PDF / PPT

Tema: Logistički model
ocjena i datum: izvrstan (5), 2. srpnja 2013.

Tema: Lotka-Volterra model
ocjena i datum: izvrstan (5), 2. srpnja 2013.

Tema: Natjecateljski Lotka - Volterra model
ocjena i datum: izvrstan (5), 12. srpnja 2013.

Tema: Diskretni dinamički sustavi - logistički model - kaos
ocjena i datum: izvrstan (5), 2. srpnja 2013.
preuzmi seminar: PDF

Tema: Fourierovi redovi
ocjena i datum: izvrstan (5), 2. srpnja 2013.

Tema: Model suživota gdje jedna veličina ometa drugu
ocjena i datum: izvrstan (5), 2. srpnja 2013.


AKADEMSKA GODINA 2011./12.

Tema: Fraktali
ocjena i datum: izvrstan (5), 10. srpnja 2012.
preuzmi seminar: PDF / PPT

Tema: Temperatura vrelišta - Umjetne neuronske mreže
ocjena i datum: izvrstan (5), 10. srpnja 2012.
preuzmi seminar: PDF / PPS

Tema: Natjecateljski Lotka - Volterra model
ocjena i datum: izvrstan (5), 17. srpnja 2012.
preuzmi seminar: PDF / PPS

Tema: Model suživota gdje jedna veličina ometa drugu
ocjena i datum: izvrstan (5), 27. lipnja 2012.
preuzmi seminar: PDF / PPS

Tema: Dinamički model ljubavi - model Romeo i Julija
ocjena i datum: izvrstan (5), 17. srpnja 2012.
preuzmi seminar: PDF / PPS

Tema: Diskretni logistički model
ocjena i datum: izvrstan (5), 10. srpnja 2012.
preuzmi seminar: PDF / PPS

Tema: Jednodimenzionalna toplinska jednadžba
ocjena i datum: izvrstan (5), 17. srpnja 2012.
preuzmi seminar: PDF / PPSAKADEMSKA GODINA 2010./11.

Seminarske teme - detaljnije - NOVO

Tema: Model suživota gdje jedna veličina ometa drugu
ocjena i datum: izvrstan (5), 19. srpnja 2011.
preuzmi seminar: PDF / PPS / nb

Tema: Fourierovi redovi i integrali
ocjena i datum: izvrstan (5), 30. kolovoza 2011.
preuzmi seminar: PDF / PPS / nb

Tema: Lorenzov sustav i kaos
ocjena i datum: izvrstan (5), 12. srpnja 2011.
preuzmi seminar: PDF / PPS

Tema: Logistički model
ocjena i datum: izvrstan (5), 12. srpnja 2011., 19. srpnja 2011.
preuzmi seminar: PDF / PPS / nb

Tema: Fraktali
ocjena i datum: izvrstan (5), 28. lipnja 2011.
preuzmi seminar: PDF / PPS

Tema: Jednodimenzionalna toplinska jednadžba
ocjena i datum: izvrstan (5), 19. srpnja 2011.
preuzmi seminar: PDF / PPS / nb

Tema: Dinamički model ljubavi - model Romeo i Julija
ocjena i datum: izvrstan (5), 12. srpnja 2011.
preuzmi seminar: PDF / PPS

Tema: Natjecateljski Lotka-Volterra model
ocjena i datum: izvrstan (5), 19. srpnja 2011.
preuzmi seminar: PDF / PPS / nb

Tema: Lotka-Volterra model, Grabežljivac i plijen
ocjena i datum: izvrstan (5), 19. srpnja 2011.
preuzmi seminar: PDF / PPS / nb


AKADEMSKA GODINA 2009./10.

Tema 1: Logistički model
ocjena i datum: izvrstan (5), 28. lipnja 2010.
preuzmi seminar: PDF / PPS

Tema 2: Lotka-Volterra model
ocjena i datum: izvrstan (5), 28. lipnja 2010.
preuzmi seminar: PDF / PPS

Tema 3: Natjecateljski Lotka-Volterra model
ocjena i datum: izvrstan (5), 14. lipnja 2010.
preuzmi seminar: PDF

Tema 4: Dinamički model ljubavi - model Romeo i Julija
ocjena i datum: izvrstan (5), 14. lipnja 2010.
preuzmi seminar: PDF / PPS

Tema 5: Diskretni logistički model

Tema 6: Model suživota gdje jedna veličina ometa drugu
ocjena i datum: izvrstan (5), 14. lipnja 2010.
preuzmi seminar: PDF / PPSAKADEMSKA GODINA 2008./09.

Diskretni dinamički sustavi - logistički model - kaos
ocjena i datum: izvrstan 5, 14/12/2009
preuzmi seminar: PDF / PPS