Informacije

Zavod

Kolegiji

Matematika 1

Matematika 2

Statistika

Izborni kolegij

Poslijediplomski

SVE POTREBNE INFORMACIJE I OBAVIJESTI O KOLEGIJIMA U TEKUĆOJ AKADEMSKOJ GODINI MOGU SE PRONAĆI NA STRANICI KOLEGIJA NA SUSTAVU ZA ONLINE UČENJE MERLIN

slika

izborni kolegij

novi program

slika slika slika slikaslika

<< > || >>

IZVEDBENI PROGRAM

Izvedbeni program - svi studiji

Popis seminarskih tema i literatura
Upute za izradu seminarske radnje
Upute za seminare - po temama

Dvodimenzijski slučaj - test primjeri

PREDAVANJA

Skica prve lekcije

Naglasci za izborni kolegij - 1

Naglasci za izborni kolegij - 2
(iz starog izbornog kolegija; bit će modificirane)

Eksponencijalni i logistički model
Dvodimenzionalni problem
Modeliranje zaraze
Dinamika kemostata
Stabilnost i Grobman-Hartmanov teorem
Modeliranje djelovanja lijeka
Modeliranje kemijskih reakcija
Znaju li psi diferencijalni račun?
Jednodimenzijska difuzijska jednadžba
Lorenzov sustav - Kaos
Dinamički model ljubavi