Statistika 2019/2020

Termini praktičnog dijela ispita (Excel):

Rok 31. kolovoza
- četvrtak 3. rujna u 10:00

Rok 9. rujna
- ponedjeljak 14. rujna u 10:00

Rok 16. rujna
- ponedjeljak 21. rujna u 10:00

S obzirom na situaciju vezanu uz COVID-19 i uputu Fakulteta za provođenje ispita, točna vremena i raspored studenata po terminima bit će objavljeni kasnije.
Molimo stoga da svoj dolazak obavezno najavite mailom svom asistentu najkasnije dva dana prije ispita.

-->

Vježbe:

Tjedan EI
1. Lekcija 1:  prazno  riješeno
Dodatno:  Deskriptivnastatistika.xlsx
2.
3. Lekcija 2:  prazno  riješeno
Dodatno:  Slucajnevarijable.xlsx
4.
5. Lekcija 3:  prazno  riješeno
Dodatno:  Testovihipoteza.xlsx
6.
7. Ponavljanje:  prazno  riješeno
 Lekcija_1_skraćeno.xlsx

8. Lekcije 4 i 5:  prazno  riješeno
Dodatno:  MNK.xlsx  Interpolacija.xlsx
9. Lekcija 6:  prazno  riješeno
Dodatno:  Jednadzbe.xlsx
10.
11. Lekcija 7:  prazno  riješeno
Dodatno:  ODJ.xlsx
12. Ponavljanje:  prazno  riješeno
Tjedan KIM
1. Lekcija 1:  prazno  riješeno
Dodatno:  Deskriptivnastatistika.xlsx
2.
3. Lekcije 4 i 5:  prazno  riješeno
Dodatno:  MNK.xlsx  Interpolacija.xlsx
4. Lekcija 6:  prazno  riješeno
Dodatno:  Jednadzbe.xlsx
5.
6. Ponavljanje:  prazno  riješeno
 Lekcija_1_skraćeno.xlsx

7. Lekcija 2:  prazno  riješeno
Dodatno:  Slucajnevarijable.xlsx
8.
9. Lekcija 3:  prazno  riješeno
Dodatno:  Testovihipoteza.xlsx
10.
11. Ponavljanje:  prazno  riješeno